Hodnotenie mamogramov a ultrazvukových nálezov

Mamografických i ultrazvukových nálezov je celá škála. V nasledujúcich riadkoch nájdete to podstatné, čo určuje ďalší postup v starostlivosti o Vaše prsia. Každú z Vás určite skôr zaujíma "čo bude so mou ďalej?", než to, že v náleze sa píše aký tvar má nájdené ložisko, akú má veľkosť a ohraničenie voči okoliu, ako rastie a ako vôbec vyzerá...

Na hodnotenie mamografických snímkov a ultrazvukového nálezu sa používa štandardizovaný systém BI-RADS /angl. Breast Imaging-Reporting and Data System/, ktorý bol zavedený po prvýkrát v USA v roku 2003. Je uvedený v závere každého mamografického a ultrazvukového vyšetrenia a je mu priradené číslo. Výhodou zavedenia tohto systému je možnosť porovnania nálezov aj vtedy, ak príde na mamografické a ultrazvukové vyšetrenie pacientka z iného zdravotníckeho zariadenia. Zaradením do určitej hodnotiacej kategórie je zároveň dané i doporučenie na ďalší postup, napr. odoslanie pacientky do mamárnej poradne.

Mamárna poradňa

Mamárna poradňa je poradňa pre choroby prsníkov. Pacientka je do mamárnej poradne odoslaná pri zaradení nálezu do kategórie BI-RADS 3 až BI-RADS 5. V mamárnej poradni pracuje tím lekárov, ktorého členmi sú rádiológ, chirurg, gynekológ a onkológ. Hlavným zameraním komisie je zhodnotenie chorobného nálezu v prsníku a návrh toho najlepšieho riešenia liečby pre pacientku.

Hodnotiace kategórie

Kategória BI-RADS 0

  Hodnotenie nie je dokončené, je potrebné ďalšie vyšetrenie:
 • mamografické - cielená kompresia, zväčšený snímok, špeciálne projekcie
 • ultrazvukové
 • iné
birads 0-1 birads 0-2 birads 0-3 birads 0-4

Kategória BI-RADS 1

Hodnotenie je dokončené, nález je negatívny. Prsia sú súmerné, bez ložiskových zmien, bez zmeny architektoniky štruktúry či podozrivých mikrokalcifikácií.

Doporučenie: Pravidelné preventívne sledovanie.

birads 1-1 birads 1-1

Kategória BI-RADS 2

Nález je benígny, teda bez známok, ktoré by mohli svedčiť pre prítomnosť malígneho nádoru. Patria sem napr. kalcifikované fibroadenómy, čo sú zvápenatelé i nezvápenatelé žľazovoväzivové hrčky, kalcifikácie nezhubného charakteru, ložiská s obsahom tuku, lymfatické uzliny v štruktúre prsnej žľazy, ultrazvukovo zistené cysty-dutinky vyplnené čírou tekutinou.

Doporučenie: Pravidelné preventívne sledovanie.

birads 2-1 birads 2-2 birads 2-3 birads 2-4
birads 2-5 birads 2-6 birads 2-7

Kategória BI-RADS 3

Nález je pravdepodobne benígny. Je vysoká pravdepodobnosť, že nie sú prítomné známky malígneho nádoru.

Doporučenie: Kontrolné USG vyšetrenie za 3-6-9 mesiacov na potvrdenie stability nálezu. Pri nestabilite je pacientka odoslaná do mamárnej poradne.

birads 3-1 birads 3-2 birads 3-3 birads 3-4

Kategória BI-RADS 4

Podozrivá abnormalita. Pri vyšetrení nie sú síce prítomné charakteristické známky zhubného nádoru, ale existuje pravdepodobnosť jeho výskytu. Podľa stupňa pravdepodobnosti výskytu známok zhubného charakteru sa kategória 4 delí na 3 podkategórie:

 • BI-RADS 4A
  Pravdepodobne benígny nález, nasleduje ultrazvukové vyšetrenie, punkcia a biopsia - teda odobratie vzorky z podozrivého tkaniva na histologické overenie charakteru nálezu.
 • BI-RADS 4B
  Nález môže byť benígny, ale má už aj niektoré známky malignity, nasleduje ultrazvukové vyšetrenie, punkcia a biopsia - teda odobratie vzorky z tkaniva na histologické overenie charakteru neurčitého ložiska.
 • BI-RADS 4C
  Vysoko podozrivé zmeny v prsnej žľaze, nasleduje ultrazvukové vyšetrenie, punkcia a biopsia - teda odobratie vzorky z podozrivého tkaniva na histologické overenie charakteru nálezu.

Kategória BI-RADS 4 znamená pre pacientky odoslanie do mamárnej poradne.

birads 4-1 birads 4-2 birads 4-3 birads 4-4

Kategória BI-RADS 5

Nájdené ložisko má známky malígneho nádoru.

Žena je odoslaná do mamárnej poradne, kde dostane podrobné vysvetlenie o ďalšom postupe: odobratie vzorky z nájdeného patologického ložiska, operačná liečba, predoperačná rádioterapia...

birads 5-1 birads 5-2 birads 5-3
birads 5-4 birads 5-5 birads 5-6

Kategória BI-RADS 6

Histologicky dokázaný malígny nádor so známou biopsiou pred stanovením definitívnej terapie.

birads 6-1