Mamografia - ako sa nestratiť v bludisku vyšetrení

mamograf

Mamografia sa vykonáva na RTG prístroji, ktorý sa volá mamograf. Je to lekárske diagnostické zariadenie, ktoré slúži na prevenciu a diagnostiku nádorových ochorení prsníkov.

Mamografia sa delí na preventívnu a diagnostickú:

  Preventívna, nazývaná tiež skríningová :
 • Podstupuje ju žena, ktorá nemá žiadne príznaky ochorenia prsníkov a dovŕšila 40. rok.
 • Vykonáva sa na základe prinesenej vypísanej žiadanky o mamografické vyšetrenie.
 • Slúži na vyhľadávanie skorých štádií zhubných nádorov prsníka a prednádorových stavov. Cieľom vyšetrenia je redukovať operácie, pri ktorých sa prsník odstráni celý a dosiahnúť vyšší podiel operácií zachovávajúcich prsník.
 • Umožní aj cielené operácie na lymfatických uzlinách, cez ktoré sa zhubný nádor môže šíriť. Tým sa dosiahne zníženie toxicity chemoterapie.
 • Vykonáva sa každé 2 roky, u žien s hormonálnou substitučnou liečbou každý rok.

  Diagnostická :
 • Slúži na diagnostiku chorobných zmien v prsníku u žien s hmatnou hrčkou, prípadne s inými ochoreniami prsníka, ako napr. zmeny na koži, patologická sekrécia (výtok) z bradavky a pod.
 • Vykonáva sa na základe klinickej požiadavky po vyšetrení prsníkov a podpazuší na základe vypísanej žiadanky o mamografické vyšetrenie.
 • Nálezy z tohto vyšetrenia určujú ďalšie špeciálne postupy v starostlivosti o pacientku. Rádiológ navrhuje ďalšie vyšetrenia (kontrolné mamografické vyšetrenie, vyšetrenie mliekovodov kontrastnou látkou, ultrazvukové vyšetrenie, vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie, odobratie vzorky pod ultrazvukovou či mamografickou kontrolou...)

Kto ma odošle na mamografické vyšetrenie?

 • gynekológ
 • gynekológ - onkológ
 • chirurg
 • klinický onkológ
 • všeobecný lekár

Kedy môžem prísť na mamografické vyšetrenie?

Na preventívne vyšetrenie, teda ak žena nemá žiadne príznaky ochorenia prsníkov, príde keď dosiahne vek 40 rokov a neprekročí vek 69 rokov.

  Na diagnostické vyšetrenie, teda ak žena má nejaké príznaky ochorenia prsníkov, príde keď:
 • dosiahne vek 40 rokov a viac.
 • Pri vysokom podozrení na zhubný nádor pri klinickom vyšetrení príde žena na mamografiu aj keď ešte nemá 40 rokov.
 • Vždy pred liečbou u žien s potvrdeným zhubným nádorom a pri pravidelných kontrolách po operačnom zákroku pre zhubný nádor.

  Na mamografické vyšetrenie sa pacientka objednáva:
 • U žien s pravidelným menštruačným cyklom v čase od 1. dňa krvácania do 10. - 11. dňa menštruačného cyklu.
 • U žien s nepravidelným menštruačným cyklom na čase nezáleží.

U tehotných a dojčiacich žien sa preventívne mamografické vyšetrenie nevykonáva. Diagnostická mamografia sa vykonáva len po predchádzajúcom ultrazvukovom vyšetrení a vážnom podozrení na zhubný nádor.

Mamografia nie je základnou vyšetrovacou metódou u žien do 40 roku.
Základnou vyšetrovacou metódou u mladších žien je
ultrasonografia.

Ako sa na mamografické vyšetrenie pripraviť?

V deň vyšetrenia sa odporúča nepoužívať práškové kozmetické prípravky do podpazušia a na prsia, lebo môžu byť zdrojom omylu pri vyhodnocovaní mamogramov.

Ak bola mamografia predtým vykonaná na inom pracovisku, mamografické snímky si žena zapožičia a prinesie so sebou, aby sa nálezy mohli porovnať a neriešilo sa to, čo už bolo diagnostikované alebo liečené.

Ako vyšetrenie prebieha?

Žena si odloží odev do pol pása a riadi sa pokynmi rádiologickej asistentky, ktorá vyšetrenie technicky vykoná. Vyšetrenie prebieha v stoji. Každý prsník je vyšetrený v dvoch rovinách, pričom prsník musí byť fixovaný a stlačený, čo môže byť zdrojom nepríjemných pocitov. Správne stlačenie prsníka je podmienkou na zhotovenie mamogramov vysokej kvality s možnosťou detekcie i diskrétnych patologických zmien.

Zdravotné riziká a úskalia mamografie

Ani negatívne mamografické vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť nehmatného zhubného nádoru (hlavne v prsníkoch, ktoré sú tvorené prevažne hustou mliečnou žľazou). Preto je potrebné podstupovať mamografické vyšetrenie pravidelne a v intervale medzi nimi nezanedbať ani samovyšetrenie prsníkov, spoznať ich hmatom a pri akejkoľvek zmene navštíviť lekára.

Radiačná záťaž organizmu mamografiou dosiahnutá počas 30 rokov v prípade, že je vyšetrenie vykonávané v časových odstupoch 2 roky, je bezpečná. Prihliadajúc na diagnostické a preventívne benefity, ktoré mamografia ponúka u žien po 40. – 45. roku je považovaná za vhodnú vyšetrovaciu zobrazovaciu metódu. Pomer rizík vzniku indukovaného karcinómu (t.j. zhubného nádoru vyvolaného röntgenovým žiarením) a možnosti včasného odhalenia potenciálneho rizika hovorí v prospech mamografie. Mamografická snímka ponúka len dvojrozmerné zobrazenie nálezu. Pri diagnostickom skúmaní nálezu sa vyhotovuje viac uhlov pohľadu, čo môže byť považované za negatívum z hľadiska znásobenia množstva radiačného žiarenia.

Prínos mamografie

Mamografickým vyšetrením možno zistiť väčší počet malých, dobre liečiteľných malígnych nádorov, čo zásadne prevažuje nad možným rizikom vzniku nádorov z ožiarenia prsníkov. Odhalením malého, dobre liečiteľného zhubného nádoru pri mamografii sa zvyšuje počet operačných zákrokov, pri ktorých sa z prsníka odstraňuje len ložisko zhubného nádoru s okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami z podpazušia a ostatné časti prsníka ostávajú zachované.

Princíp činnosti mamografu

Mamograf pracuje na princípe denzitometrie - merania hustoty tkaniva, ktorým mäkké röntgenové žiarenie s energiou 25-30 keV preniká. Zdravé tkanivo bez zmien je homogénne (má pomerne rovnakú hustotu), tkanivo v ktorom prebiehajú zmeny sa vyznačuje vyššou hustotou. Na zvýšenie citlivosti metódy sa prsia stláčajú na vrstvu cca 5-7 cm pomocou špeciálnych kompresných platničiek, ktoré sú súčasťou zariadenia.