Rizikové faktory

Nasledovná tabuľka ponúka prehľad rizikových faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť ochorenia na zhubný nádor prsníka, zotriedených podľa ich vplyvu.

VÝZNAMNÉvek nad 50 rokov
prvá menštruácia pred 11. rokom
posledná menštruácia po 55. roku
prvý pôrod po 30. roku
výskyt zhubného nádoru v prsníku v minulosti, alebo iné onkologické ochorenie
výskyt zhubného nádoru v prsníku u matky, sestry, dcéry
stav po odobratí vzorky z tkaniva prsníka s nejasným záverom
vysoké dávky ožiarenia na oblasť prsníkov vo veku do 25 rokov
MENEJ VÝZNAMNÉveľké prsia
ochorenie štítnej žľazy
krátke dojčenie
obezita po menopauze (po prechode)
GENETICKÉ

Geneticky podmienená rakovina prsníka sa dedí a v každej generácii postihuje aspoň jedného člena.

Spôsobuje ju porucha jedného alebo viacerých génov, najmä BRCA 1 a BRCA 2.

Dedičný pôvod má asi 10 – 15% prípadov rakoviny prsníka.
NEURČITÉalkoholizmus a fajčenie
stres
trauma
zápalové ochorenie prsnej žľazy
nedostatok vitamínu D
tuková strava