Samovyšetrenie prsníkov

Veľmi účinnou preventívnou metódou na odhalenie zmien na koži prsníkov i v ich vnútri v čase medzi dvoma mamografiami je samovyšetrovanie prsníkov. Samovyšetrenie spočíva vo vyšetrení prsníkov pohľadom a pohmatom. Ale netreba zabudnúť, že malé nádorové ložiská nemožno pri samovyšetrení odhaliť a teda samovyšetrenie mamografiu nemôže nahradiť.

So samovyšetrovaním by mala žena začať už v 18-tich rokoch. Tu stačí pravidelná kontrola každý tretí mesiac. Od 25 rokov každý druhý mesiac a od tridsiatky pravidelne každý mesiac Najlepší čas je vtedy, keď skončí menštruácia. Vtedy sú v prsiach najmenšie hormonálne zmeny a prsia sa dobre vyšetrujú. Ženám po prechode sa odporúča samovyšetrenie vždy v prvý deň mesiaca.

Kroky k poznaniu svojich pŕs

1. Sebapozorovanie

Je nejlepšie sa postaviť pred zrkadlo, najprv si prehliadnúť oba prsníky, keď sú ruky spustené dolu a potom pomaly dvíhať obe ruky naraz nad hlavu a sústredene pomaly si prezrieť prsia zo všetkých strán a porovnávať pravú stranu s ľavou.

samovysetrenie-1-1 pozorovanie prsnika samovysetrenie-1-2 pozorovanie prsnika

Tento krok odhalí najskôr zmeny, ktoré sú nápadné a teda sú hneď viditeľné a žena ich zbadá v prvom momente: zmeny farby kože, jej zvráskavenie, zdureniny, zmeny tvaru prsníkov a ich okolia, nehojace sa rany, súmernosť prsných bradaviek.

Niektoré zmeny však je nutné vyhľadávať aktívne, lebo sú veľmi jemné. Napr. vťahovanie kože s tvorbou jamky, ktoré je spôsobené tým, že už malý nádor priťahuje k sebe okolité tkanivo aj s kožnou vrstvou a vytvára tak na koži jamku. Pri dvíhaní rúk sa tvar pŕs pozvoľna mení a mení sa aj rozloženie kože. U žien, ktoré rodili sa objavujú napríklad popôrodné jazvičky, ktoré sa raz zvýraznia, inokedy sú menej nápadné. Podstatné však je, že sa objavujú v oboch prsiach rovnako, viac-menej naraz a stále na rovnakom mieste. Ak sa čokoľvek objaví iba na jednom prsníku, musí to byť podozrivé.

2. Vyšetrenie oboch prsníkov

Každý prsník sa vyšetruje zvlášť, bruškami troch stredných prstov ruky. Vonkajšie časti ľavého prsníka vyšetrujeme pravou rukou a ľavá ruka je zdvihnutá dohora, vonkajšie časti pravého prsníka vyšetrujeme ľavou rukou a pravá ruka je zdvihnutá dohora. Postupujeme v smere hodinových ručičiek, pomalými krúživými pohybmi bruškami prstov jemne tlačíme na prsník, aby sme si neurobili pohmoždeniny s modrinami.

samovysetrenie-2-1 vysetrenie prsnikov samovysetrenie-2-2 vysetrenie prsnikov

Týmto postupom možno odhaliť, či sa v prsníku neskrýva nejaká významná zmena. Cieľom je zistiť prítomnosť resp. lokalitu prípadnej hrčky.

3. Vyšetrenie oblasti podpazušia

Vyšetrujeme opäť bruškami troch stredných prstov ruky kĺzavým pohybom od hornej časti pazuchovej jamky smerom k vonkajšej časti prsníka. Pravé podpazušie vyšetrujeme ľavou rukou a pravá ruka je zdvihnutá dohora, ľavé podpazušie vyšetrujeme pravou rukou a ľavá ruka je zdvihnutá dohora.

samovysetrenie-3-1 vysetrenie oblasti podpazusia

V tejto oblasti sú umiestené lymfatické uzliny. Za normálnych okolností nie sú hmatateľné. Hmatom ich objavíte, keď sa zväčšia. Môže to byť po chrípke, pri ochoreniach ramena i z iných príčin, ktoré nemusia byť hneď závažné. Ale! Zväčšené lymfatické uzliny sa taktiež objavujú pri nádorovom ochorení prsníkov.

4. Vyšetrenie okolia prsníkov

Okolie prsníkov vyšetrujeme opäť bruškami troch prostredných prstov (ako pri vyšetrovaní oblasti podpazušia). Postupne prehmatáme priestor aj vysoko na hrudníku i smerom od podpazušia k chrbtu.

samovysetrenie-4-1 vysetrenie okolia prsnikov

Tým, že je mliečna žľaza ukrytá pod kožou, ťažko odhadnúť, kde končí. Niektoré ženy majú malé ostrovčeky mliečnych žliaz uložené v okolí prsníkov a môžu zasahovať až do oblasti chrbta alebo vysoko nad hrudník, nad okraj samotnej mliečnej žľazy. Aj tieto miesta je potrebné vyšetriť. Sú to miesta, ktoré sa nedajú vyšetriť mamograficky, ale ultrazvukom áno. Preto treba pri nahmataní si niečoho nezvyčajného na túto skutočnosť pri návšteve lekára upozorniť.

5. Vyšetrenie bradaviek

Pravé rameno je spustené dolu, ľavou rukou dookola prehmatávame ľavú prsnú bradavku vo vnútri dvorca, potom ju jemne stláčame, či z nej nepresakuje srvátkový alebo krvavý výtok. Tým istým spôsobom vyšetrujeme aj pravú bradavku.

samovysetrenie-5-1 vysetrenie bradaviek

Samovyšetrovacích techník existuje okrem uvedenej viacero, pričom nezáleží na tom, ktorú techniku si žena zvolí. Dôležité je spoznať svoje prsia pohmatom a zaznamenať akúkoľvek zmenu.

Ak spoznáme svoje prsia, urobíme ďalší krok,
aby sme si chránili svoj dar od prírody.