Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.
Čo robiť, ak ešte nemám 40 rokov?

ultrazvuk

Prvou voľbou vyšetrovacej metódoy u žien pod 40-ty rok je ultrazvuk / skr. USG - ultrasonografia /. Ultrazvuk v medicíne slúži na zobrazovanie prsníkov, vnútorných orgánov, mäkkých tkanív, kože, podkožia, svalov, šliach ale i lymfatických uzlín či ciev.

Kto ma odošle na ultrazvukové vyšetrenie?

  • praktický lekár
  • lekár špecialista, najčastejšie gynekológ

V prípade individuálneho záujmu o tento druh vyšetrenia môže pacientka lekára o vyšetrenie požiadať, v tomto prípade si však pacientka hradí vyšetrenie sama ako samoplatca.

Kedy môžem prísť na ultrazvukové vyšetrenie?

Ak žena nemá žiadne príznaky ochorenia prsníkov, absolvuje ultrazvukové vyšetrenie raz za dva roky v rámci gynekologickej preventívnej prehliadky a to vo veku od 20-25 rokov do 40.roku.

Ak žena má príznaky ochorenia prsníkov, absolvuje ultrazvukové vyšetrenie bez ohľadu na vek. Ultrazvukové vyšetrenie slúži na vydiferencovanie hmatného nálezu v prsníku napr. hrčky a nehmatného nálezu - bolestivosť prsníkov a je zároveň doplňujúcim vyšetrením k mamografii na vydiferencovanie a doplnenie mamografického nálezu.

    Ultrazvuk ako vyšetrovaciu metódu zvolíme aj:
  • Pri nezrovnalostiach medzi mamografickým a klinickým vyšetrením.
  • V čase tehotnosti a dojčenia.
  • Pred operačným zákrokom , ak sa žena rozhodne pre implantáty.
  • Ako doplnkové vyšetrenie na sledovanie pooperačných zmien, zmien po rádioterapii a na sledovanie hormonálnych zmien v prsníkoch.

Pod ultrazvukovou kontrolou sa vykonávajú aj niektoré intervenčné výkony, ako napr. odobratie vzorky tkaniva z prsnej žľazy.

Na ultrazvukové vyšetrenie je najvhodnejší čas podobne ako pri mamografickom vyšetrení, teda od 1. dňa menštruácie do 10-11. dňa, ale nie je to podmienkou.

Ako sa na ultrazvukové vyšetrenie pripravím?

USG vyšetrenie prsníkov si nevyžaduje žiadnu prípravu.

Ako vyšetrenie prebieha?

Žena si kompletne odloží odev z hornej polovice tela tak, aby boli odhalené prsia a voľne prístupné podpazušné jamky. Pri vyšetrení pacientka leží na vyšetrovacom lôžku na chrbte s rukami položenými nad hlavu a natáča sa podľa pokynov vyšetrujúceho lekára šikmo doprava alebo doľava, aby bolo možné dobre vyšetriť aj vonkajšie časti oboch prsníkov a oboch podpazuší. Na dobrý kontakt ultrazvukovej sondy s telom je potrebné aplikovať priesvitný gél, ktorý sa nanesie na telo. Vyšetrenie nie je bolestivé, trvá niekoľko minút.

priebeh ultrazvukoveho vysetrenia

Zdravotné riziká USG vyšetrenia

USG vyšetrenie je komfortná a bezpečná metóda pre pacientky a nepredstavuje žiadne zdravotné riziká.

Obmedzenia ultrazvukového vyšetrenia

Presnosť ultrazvukového vyšetrenia je obmedzená u objemných a tukovo prestavaných prsníkov. Ultrazvukové vyšetrenie môže zlyhať pri odlíšení medzi tuhým a tekutinou vyplneným ložiskom, zvlášť pri odlíšení u drobných a hlbšie uložených zmenách v prsníkoch.

Princíp činnosti ultrazvuku

Ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou ako je schopné počuť ľudské ucho. Diagnostický ultrazvuk využíva frekvencie od 2-15 megahertzov. Keďže človek zachytáva zvukové vlny v rozpätí od 20 Hz -20 kHz, ultrazvuk nepočuje. USG je diagnostická metóda, pri ktorej sú ultrazvukové vlny do tela vysielané ultrazvukovou sondou, ktorá zároveň slúži aj ako ich prijímač. Odrážajú sa od jednotlivých orgánov, presnejšie od miesta rozhrania dvoch tkanív s rôznou hustotou (časť sa odrazí a časť prejde). Ultrazvukový prístroj príjme odrazenú vlnu a vyhodnotí jej intenzitu a časový interval medzi jej vyslaním a prijatím. Spracované informácie prevedie do dvojrozmerného obrazu.