Keď sa povie: "Pôjdete na mamografiu a ultrazvuk!"

Čierno-biely príbeh o prsiach na rádiodiagnostickom oddelení.

Poznáme sa? Sme bytostne spojení v jedno. Sme neoddeliteľní. My a naše telo. Vnímame sa navzájom len vtedy, keď cítime bolesť. Bolesť je však tajomný a nespoľahlivý signál. Nie vždy príde včas, aby nás upozornila, že práve teraz sa v našom tele dejú zmeny, ktoré môžu ovplyvniť celý náš život. Aj preto je tu lekár rádiológ, aby nám pomohol pozrieť sa do vnútra nášho tela "röntgenovými" očami a pomocou ultrazvukových vĺn. Skôr, ako bude neskoro. Preventívne i cielene, keď telo vysiela signál...

Tieto stránky sú venované poznávaniu pŕs, ako jedinečného daru od prírody,
očami rádiologičky.

schema prsnika

Prsník / latinsky: mamma / tvorí koža, mliečna žľaza, podporné tkanivo a tukové lalôčiky.

Röntgenový obraz prsníka zachytený na filme je čierno-biely. Takýto röntgenový snímok sa nazýva mamogram - preto Vás lekár posiela na mamografiu. Štandardne sa robia 4 snímky v dvoch projekciách - 2 snímky pravého prsníka a 2 snímky ľavého prsníka v projekcii "zhora nadol", kedy je prsník stlačený lopatkou mamografického prístroja zhora a v šikmej projekcii, kedy je prsník stlačený lopatkou mamografického prístroja šikmo zboku.

mamogram zdrave prsia

Pri vyšetrení ultrazvukom sa jedná o reálny obraz tkanív prsníka v čase. Ultrazvukový obraz prsníka je zložený z miliónov drobných, pohybujúcich sa bodov bielo-sivo-čiernej škály, ktoré tvoria jeho štruktúru.

ultrazvuk-1 zdrave prsia ultrazvuk-2 zdrave prsia

Rádiológ musí dokonale poznať tieto zobrazenia, aby cez jemné zmeny v štruktúre prsníkov mohol takýto obraz pretransformovať do diagnostického záveru, alebo vysloviť podozrenie na chorobný proces. Rádiológ svojím vyjadrením odporúča ďalšie vyšetrenia u iných špecialistov, aby príbeh o prsiach mohol pokračovať.

Čierno-bielym príbehom na rádiodiagnostickom oddelení
sa môže všetko skončiť alebo začať...